مناقصات و مزایدات

مناقصه بارگیرخانه سیمان خاکستری

دانلود فايل

مناقصه استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی

دانلود فايل

آگهي مناقصه نوبت دوم بارگيرخانه

دانلود فايل

آگهی مناقصه بارگیرخانه

دانلود فایل

آگهی مناقصه خرید کائولن نوبت دوم

دانلود فایل

آگهی مناقصه پیمانکاری انتخاب پیمانکار سرویس نوبت دوم

دانلود فایل

آگهی مناقصه بارگیرخانه

دانلود فایل
آگهی مناقصه خرید سنگ کائولن
دانلود فایل

آگهی مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب

دانلود فایل
×