مناقصات و مزایدات

مزایده حضوری کلینکر و سیمان سفید

دانلود فايل

مناقصه نوبت دوم جوشکاری و عایقکاری

دانلود فايل

آگهي مزایده کلینکر

دانلود فايل

آگهي مناقصه بازرسی،مشاوره و جوشکاری

دانلود فايل

مناقصه عایق کاری کارخانه سیمان سفید و خاکستری ساوه

دانلود فايل
دانلود فایل
آگهی مناقصه خرید سنگ کائولن
دانلود فایل
دانلود فایل
×